მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სალომე ომიაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2021 წლის 27 მაისს  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სალომე ომიაძის სადისერტაციო ნაშრომის "წყალტუბოს რადონშემცველი წყლის გამოყენება პაროდონტის ქსოვილთა ანთებითი პროცესების სამკურნალოდ" საჯარო დაცვა.