დოქტორანტ თინათინ მამინაიშვილის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა!
2021 წლის 18 ივნისს, 16:00-ზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თინათინ მამინაიშვილის სადოქტორო დისერტაციის „პარკოსნების ციტოპროტექტორული ეფექტის შესწავლა უჯრედულ მოდელურ სისტემებში“   საჯარო დაცვა.

იხ. ავტორეფერატი.