სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2021 წლის 29 იანვარს 15:00-ზე, შედგება  მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის:  „ჭიათურის რეგიონში ჯანმრთელობის რისკისა და მისი მოლეკულური და ციტოგენეტიკური კორელატების კვლევა“ საჯარო დაცვა.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ორმოცაძე

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: მდ ნინო ლობჟანიძე


>> ავტორეფერატი