საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის საყურადღებოდ!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის

სტუდენტებისა და პერსონალის საყურადღებოდ!

 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან საწავლო პროცესი გაგრძელდა  დისტანციურ რეჟიმში, გარდა პირველი კურსისა (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე).  

ქვეყანაში ბოლო დღეების განმავლობაში გაუარესებული ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტმა მიიღო სასწავლო პროცესის დისტანციურ რეჟიმში წარმართვის გადაწყვეტილება.

 

რექტორატი