საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი არადისტანციურ რეჟიმში განახლდება ეტაპობრივად!

 

ქვეყანაში არსებული ეპიდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესს არადისტანციურ რეჟიმში განაახლებს ეტაპობრივად!

  • 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი განახლდება უნივერსიტეტში (არადისტანციურად) ერთსაფეხურიანი და ბაკალავრიატის პირველი კურსის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების დაცვით;
  • ერთსაფეხურიანი და ბაკალავრიატის ზედა კურსების სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი გაგრძელდება დისტანციურ რეჟიმში.
.