აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების საყურადღებოდ!
 
European Scientific Journal-მა (ევროპის სამეცნიერო ჟურნალი, ავტორიტეტული საერთაშორისო გამოცემა) საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის პროფესორი იამზე თაბორიძე საიუბილეო ნომრის შეფ-რედაქტორად მიიწვია.
ჩვენს აკადემიურ პერსონალს და, განსაკუთრებით დოქტორანტებს, აქვთ შესანიშნავი შესაძლებლობა ამ ნომერში თავისი სტატიების გამოქვეყნებისა.
ქვემოთ მოცემული ბმულზე, სრულად მიიღებთ ინფორმაციას, ვადებისა და კრიტერიუმების შესახებ