სტუდენტთა საყურადღებოდ!
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყება 2020 წლის 14 სექტემბრიდან დისტანციურად (ონლაინ რეჟიმში), 2020 წლის პირველ ოქტომბრამდე, ხოლო 1 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესი გაგრძელდება არადისტანციურ რეჟიმში.