პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 4 სექტემბრიდან 14 სექტემბრამდე

 

რეგისტრაციისთვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

·  პირადობის დამადასტურებელი ასლი;
·  სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;
·  4 ფოტოსურათი 3X4 და ელ-ვერსია (CD);
·  სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
·   სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი  (საბანკო რეკვიზიტი: სს „ ბანკი ქართუ“   /: GE55CR0000000011003602 კოდი: CRTUGE22)
შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი და საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

საბუთების მიღება: 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ.თბილისი. ი.ჭავჭავაძის გამზ # 25

ტელ: (+995 32) 2 253 677; (+995) 577 576 050გისურვებთ წარმატებას!