სასწავლო პროცესის ვადები!

შემოდგომის სემესტრი:


საბაკალავრო  და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2020 წლის 14 სექტემბერი -  26 დეკემბერი

საგამოცდო პერიოდი:  2021  წლის 8 იანვარი  - 11 თებერვალი

შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2020 წლის 27 დეკემბერი  - 2021 წლის 7 იანვარი
                                                                     2021 წლის  12 თებერვალი - 1 მარტისამაგისტრო  პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2020 წლის 28 სექტემბერი  -  2021 წლის 14 იანვარი

საგამოცდო პერიოდი:  2021  წლის 15 იანვარი  - 18 თებერვალი

შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2020 წლის 27 დეკემბერი  - 2021 წლის 7 იანვარი
                                                                     2021 წლის  09 თებერვალი - 28 თებერვალი


სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2020 წლის 21 სექტემბერი  -  2021 წლის 14 იანვარი

საგამოცდო პერიოდი:  2021  წლის 15 იანვარი  - 18 თებერვალი

შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2020 წლის 27 დეკემბერი  - 2021 წლის 7 იანვარი
                                                                     2021 წლის  09 თებერვალი - 28 თებერვალი