ონლაინ ღია კარის დღე
 
2020 წლის 5 ივნისს, 15:00-ზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ჩაატარებს ონლაინ ღია კარის დღეს facebook live-ის მეშვეობით, ნებისმიერი მსურველი შეძლებს დაესწროს, გაეცნოს უნივერსიტეტს და დასვას კითხვები.