ვებინარი აკადემიური პერსონალისთვის
020 წლის 6 მაისს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა მიიღო მონაწილეობა კომპანია Strikeplagiarism-ის მიერ გამართულ ვებინარში, რომლის მსვლელობაში განხილული იყო შემდეგი საკითხები:

  • სტუდენტების (დოქტორანტების) სამეცნიერო ნაშრომების შეფასების მეთოდები;
  • ვერიფიკაციის (სარწმუნოობის) პროცესის შეფასება;
  • LMS ინტეგრაციის, ყველა ტიპის ნაშრომის ვერიფიკაცია და დისციპლინარულ ქმედებები.