"ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისიის მხარდასაჭერად" აცხადებს სტატიების მიღებას სტუდენტური ჟურნალისთვის.


„ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისიის მხარდასაჭერად“ აცხადებს სტატიების მიღებას სტუდენტური ჟურნალისთვის.

სტატიების გამოგზავნა შეუძლიათ უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს შემდეგ თემებზე:

⚪️გენდერი და სამართალი;
⚪️სექსუალური შევიწროება;

⚪️გენდერული ქვოტები;

⚪️აბორტის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები;

⚪️ადევნება;

⚪️ქალთა მიმართ ძალადობა;

⚪️ოჯახში ძალადობა;

⚪️ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე;

⚪️საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს გენდერული ასპექტები;

⚪️გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები;

⚪️სუროგაციასთან დაკავშირებული გენდერული ასპექტები. 

 
სტატიების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 ნოემბერი.
სტატია შესრულებული უნდა იყოს sylfaen 12, სქოლიო 10, მოცულობა 8-10 გვერდი.
სტატიების გამოგზავნა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: marina.meskhi@niras.com