სიახლეები
2019 წლის 21 ივნისს, გაიმართება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის თეიმურაზ მიქელაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა!
2019 წლის  21 ივნისს, 16 საათზე, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში გაიმართება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის თეიმურაზ მიქელაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ასთმის პროგნოზული ბიომარკერები მსტვინავი სუნთქვის დროს უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი მმდ ლიანა ჟორჟოლიანი, ოფიციალური ოპონენტები: მმდ ირაკლი ფავლენიშვილი, მმდ რუსუდან ქარსელაძე) საჯარო დაცვა.   

იხ. ავტორეფერატი. 
ბეჭდვა