სიახლეები
პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში

პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 4 სექტემბრიდან 17 სექტემბრამდე.


რეგისტრაციისათვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიული წესით დამოწმებული ასლი;

3. 4 ფოტოსურათი 3X4 და ელ-ვერსია (CD);

4. სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);

5. სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტი: სს ბანკი“ქართუ“ ა/ა:GE55CR0000000011003602 კოდი:CRTUGE22).

შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი და საგანმანათლებლო პროგრამა.

 

 

საბუთების მიღება: 10.00 საათიდან - 17 საათამდე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. N 25

ტელ.: (+995 32) 2 253 677; (+995) 577 576 050 ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

 

გისურვებთ წარმატებას!

ბეჭდვა