სიახლეები
ირაკლი ვარძუკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2017 წლის 30 ნოემბერს 16 საათზე შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ირაკლი ვარძუკაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „თანდაყოლილი სქოლიოზის მკურნალობის შედეგების პროგნოზირება, ხერხემლის ნახევარმალის მქონე პაციენტებში“ საჯარო დაცვა.

მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი
ბეჭდვა