სიახლეები
თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2017 წლის 21 დეკემბერს 16 საათზე შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილების ლაზერით მკურნალობის ზოგიერთი იმუნოლოგიურ-მოლეკულური ასპექტი“ საჯარო დაცვა.

მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი
ბეჭდვა