თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2017 წლის 21 დეკემბერს 16 საათზე შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თეა გაბუნიას სადისერტაციო ნაშრომის „პაროდონტის ქსოვილების ლაზერით მკურნალობის ზოგიერთი იმუნოლოგიურ-მოლეკულური ასპექტი“ საჯარო დაცვა.

მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი