საინფორმაციო გამოშვება
3 ოქტომბერი 2018 წელი
4 ოქტომბერი 2018 წელი
5 ოქტომბერი 2018 წელი
6 ოქტომბერი 2018 წელი
7 ოქტომბერი 2018 წელი
8 ოქტომბერი 2018 წელი
9 ოქტომბერი 2018 წელი
10 ოქტომბერი 2018 წელი
11 ოქტომბერი 2018 წელი
12 ოქტომბერი 2018 წელი
13 ოქტომბერი 2018 წელი
14 ოქტომბერი 2018 წელი
15 ოქტომბერი 2018 წელი
16 ოქტომბერი 2018 წელი
17 ოქტომბერი2018 წელი
18 ოქტომბერი 2018 წელი
19 ოქტომბერი2018 წელი
20 ოქტომბერი 2018 წელი
21 ოქტომბერი 2018 წელი
22 ოქტომბერი 2018 წელი
23 ოქტომბერი 2018 წელი
24 ოქტომბერი 2018 წელი
25 ოქტომბერი 2018 წელი
26 ოქტომბერი 2018 წელი
27ოქტომბერი 2018 წელი
28 ოქტომბერი 2018 წელი
29 ოქტომბერი 2018 წელი
30 ოქტომბერი 2018 წელი
31 ოქტომბერი 2018 წელი
1 ნოემბერი 2018 წელი
2 ნოემბერი 2018 წელი
3 ნოემბერი 2018 წელი
4 ნოემბერი 2019 წელი
5 ნოემბერი 2018 წელი
6 ნოემბერი 2018 წელი
7 ნოემბერი 2018 წელი
8 ნოემბერი 2018 წელი
9 ნოემბერი2018 წელი
10 ნოემბერი 2018 წელი
11 ნოემბერი 2018 წელი
12 ნოემბერი 2018 წელი
13 ნოემბერი 2018 წელი
14 ნოემბერი 2018 წელი
15 ნოემბერი 2018 წელი
16 ნოემბერი 2018 წელი
17 ნოემბერი 2018 წელი
18 ნოემბერი 2018 წელი
19 ნოემბერი 2018 წელი
20 ნოემბერი 2018 წელი
21ნოემბერი 2018 წელი
22 ნოემბერი 2018 წელი
23 ნოემბერი 2018 წელი
24 ნოემბერი 2018 წელი
25 ნოემბერი 2018 წელი
26 ნოემბერი 2018 წელი
27 ნოემბერი 2018 წელი
28 ნოემბერი 2018 წელი
29 ნოემბერი 2018 წელი
30 ნოემბერი 2018 წელი
1 დეკემბერი 2018 წელი
3 დეკემბერი 2018 წელი
4 დეკემბერი 2018 წელი
5 დეკემბერი 2018 წელი