საინფორმაციო გამოშვება
2021 წელი 

03 ოქტომბერი
02 ოქტომბერი
01 ოქტომბერი

30 სექტემბერი
29 სექტემბერი
28 სექტემბერი
27 სექტემბერი
26 სექტემბერი
25 სექტემბერი
24 სექტემბერი
23 სექტემბერი
22 სექტემბერი
21 სექტემბერი
20 სექტემბერი
19 სექტემბერი
18 სექტემბერი
17 სექტემბერი
16 სექტემბერი
15 სექტემბერი
14 სექტემბერი
13 სექტემბერი
12 სექტემბერი
11 სექტემბერი
10 სექტემბერი
9 სექტემბერი
8 სექტემბერი
7 სექტემბერი
6 სექტემბერი
5 სექტემბერი
4 სექტემბერი
3 სექტემბერი
2 სექტემბერი
1 სექტემბერი

31 აგვისტო
30 აგვისტო
29 აგვისტო 
28 აგვისტო
27 აგვისტო
26 აგვისტო

25 აგვისტო
24 აგვისტო
23 აგვისტო
22 აგვისტო 
21 აგვისტო
20 აგვისტო
19 აგვისტო
18 აგვისტო
17 აგვისტო
16 აგვისტო
15 აგვისტო
14 აგვისტო
13 აგვისტო
12 აგვისტო
11 აგვისტო
10 აგვისტო
09 აგვისტო
08 აგვისტო
07 აგვისტო
06 აგვისტო
05 აგვისტო
04 აგვისტო
03 აგვისტო
02 აგვისტო
01 აგვისტო

31 ივლისი
30 ივლისი
29 ივლისი
28 ივლისი
27 ივლისი
26 ივლისი
25 ივლისი
24 ივლისი
23 ივლისი
22 ივლისი
21 ივლისი
20 ივლისი
19 ივლისი
18 ივლისი
17 ივლისი
16 ივლისი
15 ივლისი
14 ივლისი
13 ივლისი
12 ივლისი
11 ივლისი
10 ივლისი
9 ივლისი
8 ივლისი
7 ივლისი 
6 ივლისი
5 ივლისი
3 ივლისი
2 ივლისი
1 ივლისი

30 ივნისი
29 ივნისი
28 ივნისი
26 ივნისი
24 ივნისი
23 ივნისი
22 ივნისი
21 ივნისი
19 ივნისი
18 ივნისი
17 ივნისი
16 ივნისი
15 ივნისი
14 ივნისი
12 ივნისი
11 ივნისი
10 ივნისი
9 ივნისი
8 ივნისი
7 ივნისი
5 ივნისი
4 ივნისი
3 ივნისი
2 ივნისი
1 ივნისი


2021 წელი


იანვარი
2 იანვარი
03 იანვარი
4 იანვარი
5 იანვარი
6 იანვარი
7 იანვარი
8 იანვარი
9 იანვარი
11 იანვარი
12 იანვარი
13 იანვარი
14 იანვარი
15 იანვარი
16 იანვარი
19 იანვარი
20 იანვარი
21 იანვარი
22 იანვარი
23 იანვარი
25 იანვარი
26 იანვარი
27 იანვარი
28 იანვარი
29 იანვარი
30 იანვარი

1 თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
თებერვალი
10 
თებერვალი
11 
თებერვალი
12 
თებერვალი
13 
თებერვალი
15 
თებერვალი
16 
თებერვალი
17 თებერვალი
18 თებერვალი
20 
თებერვალი
22 თებერვალი
23 თებერვალი
24 თებერვალი
25 თებერვალი
26 თებერვალი
27 თებერვალი
29 თებერვალი

1 მარტი

2 მარტი
3 მარტი
4 მარტი

5 მარტი
6 მარტი
7 მარტი
8 მარტი
9 მარტი
10 მარტი
12 მარტი
13 მარტი
14 მარტი
15 მარტი
16 მარტი
17 მარტი
19 მარტი
20 მარტი
21 მარტი
22 მარტი
23 მარტი
23 მარტი
24 მარტი
26 მარტი
27 მარტი
28 მარტი
29 მარტი
30 მარტი
31 მარტი

1 აპრილი
3 აპრილი
5 აპრილი
6 აპრილი
7 აპრილი
8 აპრილი
10 აპრილი
12 აპრილი
13 აპრილი
14 აპრილი
15 აპრილი
16 აპრილი
17 აპრილი
19 აპრილი
20 აპრილი
21 აპრილი
22 აპრილი

23 აპრილი
24 აპრილი
26 აპრილი
27 აპრილი
28 აპრილი
29 აპრილი
30 აპრილი

1 მაისი

2 მაისი
3 მაისი 
4 მაისი
5 მაისი
6 მაისი
7 მაისი
8 მაისი
9 მაისი
10 მაისი
11 მაისი
12 მაისი
13 მაისი
14 მაისი
15 მაისი
17 მაისი
18 მაისი
19 მაისი
20 მაისი
21 მაისი
22 მაისი
24 მაისი
25 მაისი
26 მაისი
27 მაისი
28 მაისი
29 მაისი
30 მაისი
31 მაისი
2020 წელი


01 მაისი

02 მაისი
04 მაისი
06 მაისი
07 მაისი
08 მაისი
09 მაისი
11 მაისი
12 მაისი
13 მაისი
14 მაისი
15 მაისი
16 მაისი
18 მაისი
19 მაისი
20 მაისი
21 მაისი
22 მაისი
23 მაისი
25 მაისი
26 მაისი
28 მაისი
29 მაისი
30 მაისი
01 ივნისი
02 ივნისი
03 ივნისი
04 ივნისი
05 ივნისი
06 ივნისი
08 ივნისი
09 ივნისი
10 ივნისი
11 ივნისი
12 ივნისი
13 ივნისი
15 ივნისი
16 ივნისი
17 ივნისი
18 ივნისი
19 ივნისი
20 ივნისი
22 ივნისი
23 ივნისი
24 ივნისი
25 ივნისი
26 ივნისი
27 ივნისი
29 ივნისი
30 ივნისი
1 ივლისი
2 ივლისი
3 ივლისი
4 ივლისი
6 ივლისი

7 ივლისი
8 ივლისი
9 ივლისი
10 ივლისი
11 ივლისი
13 ივლისი
14 ივლისი
15 ივლისი
16 ივლისი
17 ივლისი
18 ივლისი
20 ივლისი
21 ივლისი
22 ივლისი
23 ივლისი
24 ივლისი
25 ივლისი
26 ივლისი
27 ივლისი
28 ივლისი
29 ივლისი
30 ივლისი
31 ივლისი
01 აგვისტო
03 აგვისტო
04 აგვისტო
05 აგვისტო
06 აგვისტო
07 აგვისტო
08 აგვისტო
09 აგვისტო
10 აგვისტო
11 აგვისტო
12 აგვისტო
14 აგვისტო
15 აგვისტო
17 აგვისტო
18 აგვიტო
19 აგვისტო
20 აგვისტო
21 აგვისტო
22 აგვისტო
24 აგვისტო
25 აგვისტო
26 აგვისტო
27 აგვისტო
30 აგვისტო
31 აგვისტო
01 სექტემბერი
02 სექტემბერი
03 სექტემბერი
04 სექტემბერი
05 სექტემბერი
07 სექტემბერი
08 სექტემბერი
09 სექტემბერი
10 სექტემბერი
11 სექტემბერი
12 სექტემბერი
14 სექტემბერი
15 სექტემბერი
16 სექტემბერი
17 სექტემბერი
18 სექტემბერი
19 სექტემბერი
21 სექტემბერი
22 სექტემბერი
23 სექტემბერი
24 სექტემბერი
25 სექტემბერი
26 სექტემბერი 
28 სექტემბერი
29 სექტემბერი
30 სექტემბერი
01 ოქტომბერი
02 ოქტომბერი
03 ოქტომბერი
05 ოქტომბერი
06 ოქტომბერი 
07 ოქტომბერი
08 ოქტომბერი
09 ოქტომბერი
10 ოქტომბერი
12 ოქტომბერი
14 ოქტობერი
15 ოქტომბერი
16 ოქტომბერი
17 ოქტომბერი
19 ოქტომბერი
20 ოქტომბერი
21 ოქტომბერი
22 ოქტომბერი
23 ოქტომბერი
24 ოქტომბერი
26 ქოტომბერი
27 ოქტომბერი
28 ოქტომბერი
29 ოქტომბერი
30 ოქტომბერი
31 ოქტომბერი
2 ნოემბერი 
3 ნოემბერი
4 ნოემბერი
5 ნოემბერი
6 ნოემბერი
7 ნოემბერი
9 ნოემბერი
10 ნოემბერი
11 ნოემბერი
12 ნოემბერი
13 ნოემბერი
14 ნოემბერი
15 ნოემბერი
16 ნოემბერი
17 ნოემბერი
18 ნოემბერი
19 ნოემბერი
20 ნოემბერი
21 ნოემბერი
22 ნოემბერი
23 ნოემბერი
24 ნოემბერი
25 ნოემბერი
26 ნოემბერი
27 ნოემბერი
28 ნოემბერი
29 ნოემბერი
30 ნოემბერი
1 დეკემბერი
2 დეკემბერი
3 დეკემბერი
4 დეკემბერი
5 დეკემბერი
6 დეკემბერი
7 დეკემბერი
8 დეკემბერი
9 დეკემბერი
10 დეკემბერი
11 დეკემბერი
12 დეკემბერი
13 დეკემბერი
14 დეკემბერი
15 დეკემბერი
16 დეკემბერი
17 დეკემბერი
18 დეკემბერი
19 დეკემბერი
20 დეკემბერი
21 დეკემბერი
22 დეკემბერი
23 დეკემბერი
24 დეკემბერი
25 დეკემბერი
26 დეკემბერი
27 დეკემბერი
28 დეკემბერი
29 დეკემბერი
30 დეკემბერი
31 დეკემბერი
2019 წელი


31 მარტი

1 აპრილი
2 აპრილი
3 აპრილი
4 აპრილი
5 აპრილი
6 აპრილი
7 აპრილი
8 აპრილი
9 აპრილი
10 აპრილი
11 აპრილი
12 აპრილი
13 აპრილი
14 აპრილი
15 აპრილი
16 აპრილი
17 აპრილი
18 აპრილი
19 აპრილი
20 აპრილი
21 აპრილი
22 აპრილი
23 აპრილი
24 აპრილი
25 აპრილი
26 აპრილი
27 აპრილი
28 აპრილი
29 აპრილი
30 აპრილი
1 მაისი
2 მაისი
3 მაისი
4 მაისი
5 მაისი
6 მაისი
7 მაისი
8 მაისი
9 მაისი
10 მაისი
11 მაისი
12 მაისი
13 მაისი
14 მაისი
15 მაისი
16 მაისი
17 მაისი
18 მაისი
19 მაისი
20 მაისი
21 მაისი
22 მაისი
23 მაისი
24 მაისი
25 მაისი
26 მაისი
27 მაისი


2018 წელი


29 აგვისტო
3 ოქტომბერი
4 ოქტომბერი
5 ოქტომბერი
6 ოქტომბერი
7 ოქტომბერი
8 ოქტომბერი
9 ოქტომბერი
10 ოქტომბერი
11 ოქტომბერი
12 ოქტომბერი
13 ოქტომბერი
14 ოქტომბერი
15 ოქტომბერი
16 ოქტომბერი
17 ოქტომბერი
18 ოქტომბერი
19 ოქტომბერი
20 ოქტომბერი
21 ოქტომბერი
22 ოქტომბერი
23 ოქტომბერი
24 ოქტომბერი
25 ოქტომბერი
26 ოქტომბერი
27ოქტომბერი
28 ოქტომბერი
29 ოქტომბერი
30 ოქტომბერი
31 ოქტომბერი
1 ნოემბერი
2 ნოემბერი
3 ნოემბერი
4 ნოემბერი
5 ნოემბერი
6 ნოემბერი
7 ნოემბერი
8 ნოემბერი
9 ნოემბერი
10 ნოემბერი
11 ნოემბერი
12 ნოემბერი
13 ნოემბერი
14 ნოემბერი
15 ნოემბერი
16 ნოემბერი
17 ნოემბერი
18 ნოემბერი
19 ნოემბერი
20 ნოემბერი
21ნოემბერი
22 ნოემბერი
23 ნოემბერი
24 ნოემბერი
25 ნოემბერი
26 ნოემბერი
27 ნოემბერი
28 ნოემბერი
29 ნოემბერი
30 ნოემბერი
1 დეკემბერი
3 დეკემბერი
4 დეკემბერი
5 დეკემბერი