სასწავლო ცხრილი


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა


ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილიჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამა


ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი


ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამა


ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა