სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

 

ბეჭდვა