სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
კონსულტაციების ცხრილი2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდის აღდგენის ცხრილი


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა