სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა