სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა


შუალედური გამოცდების ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა


შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა