სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაფინალური გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ბეჭდვა