სასწავლო ცხრილი
სამართლის სკოლის სასწავლო ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

სამართლის სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა