სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა