სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა


მედიცინის სადოქტორო პროგრამა