სასწავლო ცხრილი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი


სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა


სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა


მედიცინის  სადოქტორო პროგრამა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდის ცხრილი

სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდის აღდგენის ცხრილი

სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა 
2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდის ცხრილი

სამკურნალო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამა

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა