საგანმანათლებლო პროგრამები


მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა 

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა
ბეჭდვა