პარტნიორები
1. შპს „ზეარისი“

2. შპს''ini.ge ჯგუფი

3. შპს „ახალი ქართული კაპიტალი“

4. სს ''სადაზღვეო კომპანია ალდაგი ბისიაი''

5. ა(ა)იპ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია

6. შპს ''ჯითერ'' (სასტუმროთა ქსელი ''ამბასადორი'')

7. სასტუმრო ''ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი''

8. სს. მიკროსაფინასო ორგანიზაცია ''მიკრო ბიზნეს კაპიტალი''

9. მრავალპროფილიანი ტურისტული კომპანია „აღმოაჩინე საქართველო''

10. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

11. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

ბეჭდვა