ხელოვანთა კლუბი
უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა სდასუ-ს ხელოვანთა კლუბი, რომელშიც გაერთიანებული არიან სდასუ-ს შემოქმედებითი ჯგუფები : ფოლკლორული ანსამბლი; ვოკალურ ინსტრუმენტალური ბენდი ''სდასუ'' ; მოცეკვავეთა ჯგუფი; მწიგნობართა კლუბი; ლიტერატურული სალონი; მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი.
სდასუ-ს ხელოვანთა კლუბი ხშირად აწყობს: შეხვედრებს გამოჩენილ მწერლებთან და პოეტებთან; სტუდენტურ პოეზიის საღამოებს; დგამს მინი-სპექტაკლებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე; მართავს საჯარო განხილვებს აქტუალურ საკითხებზე.

კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ სდასუ-ს ყველა სტუდენტს და კურსდამთავრებულებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია:


☏ 577 57 60 50