ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
აქ განთავსდება კვლელვა
აქ განთავსდება პარტნიორები

პროფესორები

ინჯია თამარ

კავთიაშვილი რუსუდან

კაპანაძე ირინე


ასოცირებული
პროფესორები

აკობია ნესტან

ბოჭორიშვილი ანა

კოკაია ინგა

ლორთქიფანიძე თეა

მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე

ზალდასტანიშვილი თინათინ

ზურაბაშვილი ელენე

სირაძე ნანა

შელია მადონა

შევარდნაძე ხატია

ჩახვაძე ლაშა

ხეთაგური თამუნა