ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

კონსულტაციის ცხრილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილიაქ განთავსდება კვლელვა
აქ განთავსდება პარტნიორები
პროფესორები

1. ინჯია თამარ
2. კავთიაშვილი რუსუდან

ასოცირებული პროფესორები
1. აკობია ნესტან
2. ბოჭორიშვილი ანა
3. კოკაია ინგა
4. ლორთქიფანიძე თეა
5. მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე
6. ზალდასტანიშვილი თინათინ
7. ზურაბაშვილი ელენე
8. სირაძე ნანა
9. შელია მადონა
10. ჩახვაძე ლაშა
11. ხეთაგური თამუნა