ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

შუალედური გამოცდების ცხრილი


შუალედური გამოცდის აღდგენის  ცხრილი


დასკვნითი გამოცდის ცხრილი


დასკვნითი გამოცდის  აღდგენის ცხრილი

 

აქ განთავსდება კვლელვა
აქ განთავსდება პარტნიორები

პროფესორები

ინჯია თამარ
 

კავთიაშვილი რუსუდან

კაპანაძე ირინე


ასოცირებული
პროფესორები

აკობია ნესტან

ბოჭორიშვილი ანა

კოკაია ინგა

ლორთქიფანიძე თეა

მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე

ზალდასტანიშვილი თინათინ

ზურაბაშვილი ელენე

 სირაძე ნანა

 შელია მადონა

შევარდნაძე ხატია

ჩახვაძე ლაშა

ხეთაგური თამუნა