სდასუ TV
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების პოლიტიკური რეკლამის ტარიფები