სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმები
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა  (2018-2024 წ.წ.)


საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი სამოქმედო გეგმა (2018-2020 წ.წ)
ბეჭდვა