სასწავლო ცხრილი


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგრამა  

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

ბეჭდვა