აკადემიური პერსონალი
პროფესორები

1. ინჯია თამარ
2. კავთიაშვილი რუსუდან

ასოცირებული პროფესორები
1. აკობია ნესტან
2. ბოჭორიშვილი ანა
3. კოკაია ინგა
4. ლორთქიფანიძე თეა
5. მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე
6. ზალდასტანიშვილი თინათინ
7. ზურაბაშვილი ელენე
8. სირაძე ნანა
9. შელია მადონა
10. ჩახვაძე ლაშა
11. ხეთაგური თამუნა
ბეჭდვა