სატელევიზიო ბადე
30 ივლისი - 5 ავისტო 2018 წელი

23 ივლისი - 29 ივლისი 2018 წელი


16 ივლისი - 22 ივლისი 2018 წელი

9 ივლისი - 15 ივლისი 2018 წელი


2 ივლისი - 8 ივლისი 2018 წელი


25 ივნისი - 7 ივლისი 2018 წელი

18 ივნისი - 24 ივნისი 2018 წელი

11 ივნისი - 17 ივნისი 2018 წელი

4 მაისი - 10 მაისი 2018 წელი

11 მაისი - 17 მაისი2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი


14 მაისი - 20 მაისი 2018 წელი

7 მაისი - 13 მაისი 2018 წელი

30 აპრილი - 6 მაისი 2018 წელი


23 აპრილი - 29 აპრილი 2018 წელი


16 აპრილი - 22 აპრილი 2018 წელი


2 აპრილი - 4 აპრილი 2018 წელი


26 მარტი - 1 აპრილი 2018 წელი

19 მარტი - 25 მარტი 2018 წელი

12 მარტი - 18 მარტი 2018 წელი

5 მარტი - 11 მარტი 2018 წელი


ბეჭდვა