აკადემიური პერსონალი
პროფესორები

ანთია ვახტანგ
დოლიაშვილი თინათინ
მელაძე რევაზი
ნადარაია ოთარ
ნანობაშვილი ქეთევან

ასოცირებული პროფესორები

ბახტაძე ლელა
ბებნაძე ხათუნა
ბასილაძე გიორგი
გრძელიშვილი ნოდარ
თხელიძე დოდო
კბილაძე დავით
კუნჭულია პაატა
ლიპარტელიანი ნინო
მიქატაძე ცირა
ნანიტაშვილი მანანა
ტაკაშვილი ვალერი
ჭანია მაია

ასისტენტ-პროფესორები

სუბელიანი გიორგი
ჩაჩანიძე თამარ

ბეჭდვა