სასწავლო ცხრილი
სამართლის სკოლის სასწავლო ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

შუალედური გამოცდების  ცხრილი


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამაფინალური გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა