სასწავლო ცხრილი
მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის სასწავლო ცხრილები

სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი პროგრამა
სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა
მედიცინის სადოქტორო პროგრამა
კონსულტაციების ცხრილი
მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილები

სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი პროგრამა
სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა

მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილები

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილები


სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი პროგრამა
სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა

მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის დასკვნითი გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სამკურნალო საქმის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა