კვლევა
სადოქტორო ნაშრომები

1. ჰიპერტენზიის პათოგენეზის ზოგიერთი ასპექტები მენოპაუზურ ქალებში - მაკა ბულეიშვილი

2. პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებების კლინიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა ჰემობლასტოზებით დაავადებულ პაციენტებში - ნანა ომანაძე

3. პაროდონტის ანთებით დაავადებათა პროგნოზული მახასიათებლები და კორელაციები სომატურ დაავადებებთან ქართველ სტუდენტთა პოპულაციაში - ნინო აბაიშვილი

4. მარტივი ჰერპესის ვირუსით გამოწვეული პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანებები აივ/შიდსით ავადმყოფებში - ია ეგნატიევი

5. ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის დროს კბილის კარიესის და პაროდონტის დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორები მოზარდთა ასაკში - სესილი ბერიაშვილი

6. ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა და მკურნალობა ადენოიდების მქონე პაციენტებში - თამარ მინდაძე

7. თანდაყოლილი სკოლიოზის მკურნალობის შედეგების პროგნოზირება ხერხემლის ნახევარმალის მქონე პაციენტებში - ირაკლი ვარძუკაშვილი

8. ასთმის პროგნოზული ბიომარკერები მსტვინავი სუნთქვის დროს უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა პოპულაციაში - თეიმურაზ მიქელაძე