აკადემიური პერსონალი
პროფესორები


ასოცირებული პროფესორები


ასისტენტ-პროფესორები


ასისტენტები

  • ბუღაძე ლალი
  • მაღლაკელიძე მარინა
  • მახარაძე ნანა
  • ზეიკიძე სოლომონ
  •  


    ბეჭდვა