სდასუ - 020
სდასუ - 020
სდასუ - 020

ვირტუალური ტური სდასუ-ში

სიახლეები

სდასუ გთავაზობთ

alt
 
სასწავლო პროცესის ვადები

(2019 -2020 სასწავლო წელი)


 


შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო / ერთსაფეხურიანი / სამაგისტრო / სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2019 წლის 16 სექტემბერი -  28 დეკემბერი;
საგამოცდო პერიოდი:  2020  წლის 8 იანვარი  - 11 თებერვალი;
შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2019 წლის 29 დეკემბერი  - 2020 წლის 7 იანვარი,2020 წლის  12 თებერვალი - 1 მარტი.

 

გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო / ერთსაფეხურიანი / სამაგისტრო / სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები:  2020 წლის  2 მარტი  -  13 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი:  2020  წლის 15 ივნისი   - 18 ივლისი;
გაზაფხულის  სემესტრის არდადეგები:  2020 წლის 19 ივლისი  - 13 სექტემბერი.