საინფორმაციო გამოშვება
3 ოქტომბერი 2018 წელი
4 ოქტომბერი 2018 წელი
5 ოქტომბერი 2018 წელი
6 ოქტომბერი 2018 წელი
7 ოქტომბერი 2018 წელი
8 ოქტომბერი 2018 წელი
9 ოქტომბერი 2018 წელი
10 ოქტომბერი 2018 წელი
11 ოქტომბერი 2018 წელი
12 ოქტომბერი 2018 წელი
13 ოქტომბერი 2018 წელი
14 ოქტომბერი 2018 წელი
15 ოქტომბერი 2018 წელი
16 ოქტომბერი 2018 წელი
17 ოქტომბერი2018 წელი
18 ოქტომბერი 2018 წელი
19 ოქტომბერი2018 წელი
20 ოქტომბერი 2018 წელი
21 ოქტომბერი 2018 წელი
22 ოქტომბერი 2018 წელი
23 ოქტომბერი 2018 წელი
24 ოქტომბერი 2018 წელი
25 ოქტომბერი 2018 წელი
26 ოქტომბერი 2018 წელი
27ოქტომბერი 2018 წელი
28 ოქტომბერი 2018 წელი
29 ოქტომბერი 2018 წელი
30 ოქტომბერი 2018 წელი
31 ოქტომბერი 2018 წელი
1 ნოემბერი 2018 წელი
2 ნოემბერი 2018 წელი
3 ნოემბერი 2018 წელი
4 ნოემბერი 2019 წელი
5 ნოემბერი 2018 წელი
6 ნოემბერი 2018 წელი
7 ნოემბერი 2018 წელი
8 ნოემბერი 2018 წელი
9 ნოემბერი2018 წელი
10 ნოემბერი 2018 წელი
11 ნოემბერი 2018 წელი
12 ნოემბერი 2018 წელი
13 ნოემბერი 2018 წელი
14 ნოემბერი 2018 წელი
15 ნოემბერი 2018 წელი
16 ნოემბერი 2018 წელი
17 ნოემბერი 2018 წელი
18 ნოემბერი 2018 წელი
19 ნოემბერი 2018 წელი
20 ნოემბერი 2018 წელი
21ნოემბერი 2018 წელი
22 ნოემბერი 2018 წელი
23 ნოემბერი 2018 წელი
24 ნოემბერი 2018 წელი
25 ნოემბერი 2018 წელი
26 ნოემბერი 2018 წელი
27 ნოემბერი 2018 წელი
28 ნოემბერი 2018 წელი
29 ნოემბერი 2018 წელი
30 ნოემბერი 2018 წელი
1 დეკემბერი 2018 წელი
3 დეკემბერი 2018 წელი
4 დეკემბერი 2018 წელი
5 დეკემბერი 2018 წელი
31 მარტი 2019 წელი
1 აპრილი 2019 წელი
2 აპრილი 2019 წელი  
3 აპრილი 2019 წელი
4 აპრილი 2019 წელი
5 აპრილი 2019 წელი
6 აპრილი 2019 წელი
7 აპრილი 2019 წელი
8 აპრილი 2019 წელი
9 აპრილი 2019 წელი
10 აპრილი 2019 წელი
11 აპრილი 2019 წელი
12 აპრილი 2019 წელი
13 აპრილი 2019 წელი
14 აპრილი 2019 წელი
15 აპრილი 2019 წელი
16 აპრილი 2019 წელი
17 აპრილი 2019 წელი
18  აპრილი 2019 წელი
19 აპრილი 2019 წელი
20 აპრილი 2019 წელი
21 აპრილი 2019 წელი 
22 აპრილი 2019 წელი 
23 აპრილი 2019 წელი
24 აპრილი 2019 წელი
25 აპრილი 2019 წელი
26 აპრილი 2019 წელი
27 აპრილი 2019 წელი 
28 აპრილი 2019 წელი
29 აპრილი 2019 წელი
30 აპრილი 2019 წელი
1 მაისი 2019 წელი 
2 მაისი 2019 წელი 
3 მაისი 2019 წელი 
4 მაისი 2019 წელი 
5 მაისი 2019 წელი 
6 მაისი 2019 წელი 
7 მაისი  2019 წელი
8 მაისი 2019 წელი
9 მაისი 2019 წელი 
10 მაისი 2019 წელი
11 მაისი  2019 წელი
12 მაისი 2019 წელი
13 მაისი 2019 წელი
14 მაისი 2019 წელი
15 მაისი 2019 წელი
16 მაისი 2019 წელი
17 მაისი 2019 წელი
18 მაისი 2019 წელი
19 მაისი 2019 წელი
20 მაისი 2019 წელი
21 მაისი 2019 წელი
22 მაისი 2019 წელი
23 მაისი 2019 წელი
24 მაისი 2019 წელი
25 მაისი 2019 წელი
26 მაისი 2019 წელი
27 მაისი 2019 წელი
01 მაისი 2020 წელი
02 მაისი 2020 წელი 
04 მაისი 2020 წელი
05 მაისი 2020 წელი
06 მაისი 2020 წელი
07 მაისი 2020 წელი
08 მაისი 2020 წელი
09 მაისი 2020 წელი
11 მაისი 2020 წელი 
12 მაისი 2020 წელი
13 მაისი 2020 წელი
14 მაისი 2020 წელი
15 მაისი 2020 წელი
16 მაისი 2020 წელი
18 მაისი 2020 წელი
19 მაისი 2020 წელი
20 მაისი 2020 წელი
22 მაისი 2020 წელი
23 მაისი 2020 წელი