სდასუ - 020

ფინანსური შეღავათები

საგანმანათლებლო პროგრამებზე: "სამკურნალო საქმე",
"სტომატოლოგია" "სამართალმცოდნეობა", "ჟურნალისტიკა"-
სწავლის მსურველთათვის:

✔️ოქროს და ვერცხლის მედალოსნებს სწავლის საფასური პირველ
     სასწავლო წელს შეუმცირდებათ 20%-ით;

✔️საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში,
     სტუდენტებს  სწავლის საფასური პირველ სასწავლო წელს შეუმცირდებათ 15%-ით;

✔️საგანმანათლებსლო პროგრამების მეორე  პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში,
     სტუდენტებს სწავლის საფასური პირველ სასწავლო წელს შეუმცირდებათ 10%-ით;

✔️მეორე სასწავლო წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებული იქნება მათ
     აკადემიურ (GPA>2.5) მოსწრებაზე;

✔️ოჯახის წევრების სდასუ-ში ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში, თითოეული
     ისარგებლებს 10%-იანი ფინანსური შეღავათით; 

✔️სდასუ-ს კურსდამთავრებულთა შვილებისთვის იმოქმედებს 10 %-იანი ფინანსური

      შეღავათი.
 
 

ცნობარისა და საინფორმაციო ბროშურის
სანახავად ეწვიეთ ბმულს  
⬇️✔️ცნობარი აბიტურიენტებისთვის

✔️საინფორმაციო ბროშურა 


ვიდეო რგოლები: