სდასუ - 020
    ✔️ აბიტურიენტის მიერ სდასუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის სწავლის საფასური მცირდება 15%-ით, მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 10%-ით;

    ✔️ დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად მიიღებს 120 ლარს;

    ✔️ ილია მეორის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად დაფინანსდება 100 ლარით;

    ✔️ ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები ყოველწლიურად ისარგებლებენ 20%-იანი შეღავათით.

    ✔️ ოჟახის წევრების სდასუ-ში სწავლების შემთხვევაში თითოეული ისარგებლებს 10%-იანი შეღავათით.