სატელევიზიო ბადე
25 მაისი- 31 მაისი 

18 მაისი - 24 მაისი 


11 მაისი- 17 მაისი 


4 მაისი - 10 მაისი 

27 აპრილი - 3 მაისი 

20 აპრილი - 26 აპრილი 

13 აპრილი - 19 აპრილი  

6 აპრილი - 12 აპრილი 

30 მარტი - 5 აპრილი 

23 მარტი - 29 მარტი

16 მარტი - 22 მარტი

09 მარტი - 15 მარტი

02 მარტი - 08 მარტი

24 თებერვალი  - 01 მარტი

17 თებერვალი  - 23 თებერვალი

10 თებერვალი  - 16 თებერვალი 

03 თებერვალი  - 09 თებერვალი 

27 იანვარი - 02 თებერვალი 

20 იანვარი - 26 იანვარი

20 იანვარი - 26 იანვარი 

13 იანვარი -19 იანვარი

6 იანვარი - 12 იანვარი  

30 დეკემბერი - 5 იანვარი  

30 ივლისი - 5 ავისტო 2018 წელი

23 ივლისი - 29 ივლისი 2018 წელი


16 ივლისი - 22 ივლისი 2018 წელი

9 ივლისი - 15 ივლისი 2018 წელი


2 ივლისი - 8 ივლისი 2018 წელი


25 ივნისი - 7 ივლისი 2018 წელი

18 ივნისი - 24 ივნისი 2018 წელი

11 ივნისი - 17 ივნისი 2018 წელი

4 მაისი - 10 მაისი 2018 წელი

11 მაისი - 17 მაისი2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი

21 მაისი - 27 მაისი 2018 წელი


14 მაისი - 20 მაისი 2018 წელი

7 მაისი - 13 მაისი 2018 წელი

30 აპრილი - 6 მაისი 2018 წელი


23 აპრილი - 29 აპრილი 2018 წელი


16 აპრილი - 22 აპრილი 2018 წელი


2 აპრილი - 4 აპრილი 2018 წელი


26 მარტი - 1 აპრილი 2018 წელი

19 მარტი - 25 მარტი 2018 წელი

12 მარტი - 18 მარტი 2018 წელი

5 მარტი - 11 მარტი 2018 წელი