პარტნიორები
1. ''სდასუ TV''

2. შპს „ზეარისი“

3. შპს''ini.ge ჯგუფი

4. შპს „ახალი ქართული კაპიტალი“

5. სს ''სადაზღვეო კომპანია ალდაგი ბისიაი''

6. ა(ა)იპ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია

7. შპს ''ჯითერ'' (სასტუმროთა ქსელი ''ამბასადორი'')

8. სასტუმრო ''ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი''

9. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

10. სს. მიკროსაფინასო ორგანიზაცია ''მიკრო ბიზნეს კაპიტალი''

11. მრავალპროფილიანი ტურისტული კომპანია „აღმოაჩინე საქართველო''

12. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

13. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

14. სს ''საზოგადოებრივი მაუწყებელი''

15. სს ''საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო''

16.აიპ ''ახალგაზრდული მედია კვაშირი''

17. შპს ''ჯორჯიან თაიმსი''

18. შპს ''პრაიმ თაიმი''

19. შპს ''ქრონიკა +''

20. აიპ „საქართველოს დემოკრატიული განვითარების სააგენტო“

21. აიპ ,,ახალი თაობა უკეთსი მომავლისთვის“

22. აიპ ,,თანადგომა და სამართლიანობა“