აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

 • გობეჩია გიგლა
 • კავთიაშვილი რუსუდან
 • კაპანაძე ირინე
 • კალანდია გიორგი

ასოცირებული
პროფესორები:

 • აკობია ნესტან
 • დოლიძე მაკა
 • კოკაია ინგა
 • ზურაბაშვილი ელენე
 • კანკია ნარგიზა 
 • ლომიძე მარინე 
 • ლორთქიფანიძე რუსუდან
 • ლათიფაშვილი თეა
 • მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე
 • ქეცბაია ნონა
 • ყულოშვილი ნინო
 • შევარდნაძე ხატია
 • ჩახვაძე ლაშა
 • ჩარკვიანი ხათუნა
 • ხეთაგური თამუნა

ასისტენტ-პროფესორები:

 • თუნგია მაია
 • კურდღელაშვილი თინათინ

ასისტენტები:
 • კილასონია ჟანეტა