აკადემიური პერსონალი

პროფესორები

ინჯია თამარ
 

კავთიაშვილი რუსუდან

კაპანაძე ირინე


ასოცირებული
პროფესორები

აკობია ნესტან

ბოჭორიშვილი ანა

კოკაია ინგა

ლორთქიფანიძე თეა

მანიჟაშვილი-შავლიაშვილი ირინე

ზალდასტანიშვილი თინათინ

ზურაბაშვილი ელენე

 სირაძე ნანა

 შელია მადონა

შევარდნაძე ხატია

ჩახვაძე ლაშა

ხეთაგური თამუნა