სასწავლო ცხრილი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

  • საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა