სდასუს ისტორია
• სდასუ კვლევითი უნივერსიტეტია - ინოვაციებზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი მჭიდროდ არის ინტეგრირებული სასწავლო პროცესთან, რაც სწავლისა და კვლევის მაღალ ხარისხს განაპირობებს;
• ევროკომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მეცადინეობები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში;
• სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის - დავით აღმაშენებლის სახელობის და ილია მეორის სახელობის;რა გამოარჩევს სდასუ-ს? - ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები;

ადგილმდებარეობა და საუკეთესო პირობები:სდასუ მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელმწიფო დაწესებულებებთან, კერძო სტრუქტურებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, რაც ხელს უწყობს თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზს, მაღალკვალიფიციური შემოქმედებითი და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების აღზრდას.

სდასუ მიღწეულით არასოდეს კმაყოფილდება - იგი მუდმივად ისწრაფვის სრულყოფისაკენ. ბეჭდვა