სატელევიზიო ბადე
  • 18 სექტემბერი-24 სექტემბერი
  • 25 სექტემბერი-1 ოქტომბერი
  • 16 ოქტომბერი-22 ოქტომბერი
  • 23 ოქტომბერი-29 ოქტომბერი
  • 30 ოქტომბერი-5 ნოემბერი