მარი ქუთათელაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
2017 წლის 23 დეკემბერს 15 საათზე შედგება სამართლის სკოლის, სამართლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მარი ქუთათელაძის სადისერტაციო ნაშრომის „განრიდება და მედიაცია სისხლის სამართალში“ საჯარო დაცვა.

მისამართი: ვაკე, ჭავჭავაძის N 25, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი
ბეჭდვა