აკადემიური პერსონალი
პროფესორები

ანთია ვახტანგ
დოლიაშვილი თინათინ
მელაძე რევაზი
ნადარაია ოთარ
ნანობაშვილი ქეთევან
ჭითანავა ნოდარ
ხაჩიძე დავით

ასოცირებული პროფესორები


ბახტაძე ლელა
ბებნაძე ხათუნა
ბენია მაია
გრძელიშვილი ნოდარ
კბილაძე დავით
ლიპარტელიანი ნინო
მიქატაძე ცირა
ნანიტაშვილი მანანა
კუნჭულია პაატა
ჭანია მაია

ბეჭდვა