სასწავლო ცხრილი
სამართლის სკოლის სასწავლო ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართალის სამაგისტრო პროგრამა
სამართალის სადოქტორო პროგრამა

სამართლის სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ბეჭდვა